Všeobecné podmínky - kroužky, kurzy, školka

Účast

Platební podmínky

Po odeslání přihlášky je kroužek nutné uhradit před začátkem 2. lekce, jinak rezervace propadá. Úhrada = připsání na účet.

Číslo účtu: 5669472379/0800

Variabilní symbol je ID, které po přihlášení přijde na e-mail uvedený v přihlášce.

Cena kurzu: 1500 Kč / 15 lekcí za pololetí, 1600 Kč / 16 lekcí za pololetí. Počet lekcí záleží na domluvě s konkrétními školami, může se lišit.

V červnu probíhají speciální bonusové lekce nad rámec těchto vypsaných lekcí, tyto mohou probíhat pro zatraktivnění pro několik lokalit i na jiném místě či jiném čase /hon za pokladem, Zálesácká olympiáda ……/.

V případě, že na dané škole začneme z důvodu přání školy výuku později, slouží červen pro protažení výuky.

Cena kroužku nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

Pokud se zájemce přihlásí během probíhajícího kroužku, platí poměrnou částku za lekce zbývající do konce kroužku. Cena kroužku je automaticky generována.

Na konci každého pololetí je v rozvrhu vždy bonusová lekce určená jako náhrada za omluvenou absenci, kterou klienti mohou využít. To pouze v případě, že je nepřítomnost dítěte omluvena před začátkem lekce.

V případě vládních opatření, karantény či opatření vyhlášeného hygienickou stanicí pro danou základní školu platí následující kompenzace:

V případě, že jde do karantény pouze daný účastník a nikoli celá škola, jde o překážky na jeho straně /bere se jako nemoc/ a účastník si může nahradit zameškané lekce účastí na tzv. náhradní lekci.

Storno podmínky, odhlášení z aktivity

Omluvy a náhrady

Organizace služeb

Bezpečnostní a hygienická pravidla

Lektor přebírá odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání lekce. Rodiče upřesní předem osoby, kterým může trenér dítě po lekci vydat, pokud se nevrací do družiny.

Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti. Pokud by dítě vykazovalo před lekcí zjevné známky onemocnění, je lektor oprávněn zrušit dítěti lekci a dítě ponechat v družině. Pokud dojde k této situaci u dítěte, které na kroužek dochází samostatně, lektor informuje zákonného zástupce telefonicky.

Do prostor školy a učebny je zakázáno nosit předměty ze skla a potraviny, drogy či jiné toxické a nebezpečné předměty.

Ustanovení

Účastník kroužku nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, aby Pořadatel pořídil jeho fotografie nebo video na kurzech či akcích. Dále souhlasí s užitím pořízených fotografií nebo videa, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné). Souhlasí s tím, že fotografie nebo videa mohou být změněny, upraveny, použity jako součást díla (leták, klip) nebo může být použita pouze jejich část. Tyto fotografie či videa budou použity jen pro propagaci a podporu spolku. Fotografie nebudou poskytovány třetím osobám.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je od 25. 5. 2018 stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Podrobné informace k souhlasům naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Pojištění odpovědnosti

Spolek SPORTJOY, z. s., má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti.

Obchodní podmínky platí pouze pro SPORTJOY, z.s.