Sportovní hala Královka

Praha 7

Typ objektu:

sportovní hala

Adresa:

Nad Královskou oborou 1080/51

170 00 Holešovice

Kapacita táborů:

150 dětí

Co se na lokalitě nachází:

Kudy na tábor ve Sportovní hale Královka:

Které druhy táborů se v Sportovní hale Královka pořádají?