ZÁBAVNÝ LETNÍ KEMP ZDARMA

SCHOOLJOY

Letní kempy ZDARMA

Příměstské tábory, které děti baví!


Učení, bádání, objevování, ale také hry, sport a tvoření.

 

To jsou letní doučovací kempy pro děti

od 1. do 9. třídy.

Příměstské tábory SPORTJOY
lETNÍ KEMPY

SCHOOLJOY

Učení, bádání, objevování, ale také hry, sport a tvoření. To je letní doučovací kemp, který jsme připravili, abychom dětem usnadnili návrat do škol po téměř roce online výuky. Učení probíhá zábavnou a odlehčenou formou a v programu nechybí ani hry, sport a kreativní aktivity.

Letní příměstský kemp pro děti od 1. do 9. třídy. Cílem kempů je pomoci dětem doplnit si dílčí znalosti a dovednosti, které zameškaly během distanční výuky, ale také vrátit je zpět do kolektivu, připomenout jim jejich studijní návyky a podpořit jejich zájem o školu. Kempy jsou rozdělené podle ročníků.

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 

Termíny kempů

SCHOOLJOY

Program kempu

8.30-9:00
příchod, registrace, rozdělení do skupin, úvodní slovo vedoucího kempu
9:00-9:50
seznamovací hry
10:10-11:00
Cesta časem
11:10-12:00
Sportovní aktivity
12:00-13:20
oběd a polední klid
13:20-14:10
Tvary a čísla
14:20-15:10
Příroda kolem nás
15:20-16:10
Kreativní aktivity
16:15-17:00
odpolední hlídání
7:30-9:00
ranní hlídání
9:00-9:50
Svět písmen
10:10-11:00
Pohybové hry
11:10-12:00
How are you?
12:00-13:20
oběd a polední klid
13:20-14:10
Čtenářská dílna
14:20-15:10
Kreativní aktivity
15:20-16:10
Vědecké pokusy
16:15-17:00
odpolední hlídání
7:30-9:00
ranní hlídání
9:00-16:10
celodenní výlet
16:15-17:00
odpolední hlídání
7:30-9:00
ranní hlídání
9:00-9:50
Svět písmen
10:10-11:00
Sportovní hry
11:10-12:00
Příroda kolem nás
12:00-13:20
oběd a polední klid
13:20-14:10
Ekologie a naše planeta
14:20-15:10
Kreativní aktivity
15:20-16:10
How are you?
16:15-17:00
odpolední hlídání
7:30-9:00
ranní hlídání
9:00-9:50
Sportovní aktivity
10:10-12:00
Tvary a čísla
12:00-13:20
oběd a polední klid
13:20-14:10
Čtenářská dílna
14:20-15:10
Cesta časem
15:20-16:10
Závěrečná hra
16:15-17:00
odpolední hlídání

Lokality příměstských táborů

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Co je zahrnuto

Cena příměstských táborů zahrnuje

Jak vše probíhá?

Naši lektoři

Stravování

  • Na příklad jídelníčku se můžete podívat zde.

Co s sebou na letní kemp

Bezpečnost