Parkour je zařazen mezi sportovní disciplíny od roku 2018. Oficiální závody se pořádají na ploše o velikosti 8x40m. Parkourista má za úkol překonat dráhu 2x40m a zdolat na své cestě 20 překážek. Překážky jsou různého charakteru - boxy, raily, výběhy, přeskoky, atd. Je to adrenalin, gymnastika a zábava nového druhu. 

Disciplíny

- Speed-Run
- Freestyle

Speed-Run je soutěž na rychlost - hlavním úkolem parkouristy je co nejrychleji se dostat z bodu A do bodu B (40m tam a 40m zpět). Hodnotícím kritériem je pouze čas a přitom se kontroluje, zda jsou překážky překonány správně.

FreeStyle je soutěž v akrobacii - parkourista se snaží (na stejné dráze jako u SR) u každé překážky předvést nějaký trik. Triky jsou seřazeny v pravidlech - code of points, kde je uvedená známka za obtížnost. Hodnotí se obtížnost triků, flow, bezpečnost a dodržení maximálního časového limitu 90s.

Parkour jako sport

Dne 3. prosince 2018 bylo v Baku na mezinárodním kongresu FIG schváleno zařazení Parkouru, jako sportu, mezi gymnastické disciplíny. Parkour se tak oficiálně stal sportem a byl začleněn do rodiny gymnastických sportů v největší světové organizaci FIG. FIG sdružuje dnes 146 zemí světa a má několika milionovou základnu sportovců. Díky tomuto kroku dostal Parkour, jako jedna z nejrychleji se rozvíjejících aktivit, šanci být v budoucnu zařazen mezi olympijské disciplíny.

Na základě tohoto kroku a hlasování výkonného výboru (VV) České Gymnastické Federece (ČGF) dne 16. 1. 2019 byl Parkour v ČR zařazen pod ČGF a vznikla historicky první komise Parkouru v ČR.

Historie

Parkour se inspiroval mnohými zdroji, především Přirozenou metodou Georgese Héberta, která vznikla na počátku dvacátého století. Francouzští vojáci ve Vietnamu se inspirovali Hébertovou prací a vytvořili to, co je dnes známo pod pojmem parcours du combattant. David Belle se k této překážkové trati a Hébertově Přirozené metodě dostal díky otci, Raymondu Belleovi, francouzskému hasiči, který se těmto disciplínám věnoval. David Belle trénoval mnohé disciplíny, například bojová umění či gymnastiku, a hledal možnost jejich využití v životě.

Po přestěhování do Lisses v roce 1987 (předměstí Paříže) David Belle pokračoval ve své cestě. Zde se k němu přidala skupina lidí (např. Sébastien Foucan, Charles Periérre), která s ním trénovala, rozvíjela schopnosti a definice. V roce 1997 tak vznikla skupina Yamakasi (název pochází z jazyka Lingala a znamená silné tělo, silná duše, silný člověk). V roce 1998 pak vznikl samotný název disciplíny – parkour.

Zdroj: https://www.gymfed.cz/895-o-sportu-parkour-pa.html