Taekwondo WT je jihokorejské bojové umění, které se nezávisle vyvíjelo v Koreji po dobu více než dvou tisíciletí a dnes se stalo po celém světe oblíbeným moderním bojovým uměním. Klub korejských bojových umění TAEHAN byl založen v listopadu 2007 a v současné době působí v Praze na ZŠ Na Smetance a od září 2008 též v Kolíně na Gymnáziu. Více o tomto sportu a v čem je zajímavý v článku.

Taekwondo WT je bojové umění, které používá ruce, nohy a ostatní části těla k odvrácení útoku protivníka. Jelikož se již od počátku vyvíjelo jako sebeobranný systém, tak i veškeré aktivity v taekwondo se dějí v duchu sebeobrany. Taekwondo napomáhá upevnit zdraví, fyzickou i psychickou sílu a celkovou rovnováhu lidského těla. Je to zajímavý sport pro Vás a vaše děti, který člověka rozvíjí pohybově a morálně.

Člověk, který se věnuje taekwondo se musí naučit potlačit vlastní ego, ovládat své nitro a být uctivý k druhým, čili dospět k harmonii duchovna a fyzické síly. Taekwondista se nejdříve musí naučit ovládat sám sebe a vždy se musí zastat slabšího. Může se sice rovně postavit každému nepříteli, ale kodex zakazuje nepoctivý útok a použití nepřiměřené síly. Cvičení Taekwondo učí jednotlivce duševní skromnosti.

Pro člověka, který se učí technikám taekwondo, je jeho celé tělo zbraní, kterou lze lehce zneškodnit protivníkův útok za pomoci vlastních nohou, rukou, pěstí, loktů, kolen, hlavy, či jiné části svého těla.

Něco málo z historie

Bojové umění taekwondo vzniklo z prastarého korejského umění Taek Kyon, které se používalo na korejském poloostrově a využívalo komplexní systém úderů a kopů.

Před dvěma tisíci lety bylo území Koreje rozděleno do tří království Silla, Koguryo a Baekche. Královské hrobky dynastie Koguryo byly již před dvěma tisíci lety vyzdobeny kresbami ukázek bojového umění Taek Kyon, předchůdce dnešního taekwonda. Království Silla bylo nejmenší a jeho pobřeží bylo neustále napadáno japonskými piráty. Král Gwahggateo z dynastie Koguryo proto svým sousedům poslal na pomoc své armády. V této době se válečná šlechta Hwarang z království Silla poprvé seznámila s Taek Kyon. Společenství Hwarang-do převzalo Taek Kyon jako základní část svého bojového výcviku. Součástí výcviku byla historie, konfuciánská filozofie, etika, budhistická morálka, jízda na koni, boj se zbraněmi, vojenská taktika a Taek Kyon. Muži ze společenství Hwarang při svých cestách postupně vyučovali Taek Kyon. Toto umění se pěstovalo jako sportovní disciplína až do dynastie Koryo (935 až 1392), kdy se opět začalo používat jako bojové umění pod názvem Subak.

V roce 2017 Světová federace taekwonda upravila po více než čtyřiceti letech svůj anglický název, aby nevzbuzoval nevhodné asociace. Z World Taekwondo Federation (WTF) se tak stalo pouze World Taekwondo (WT), čímž zmizela nechtěná zkratka WTF.

Každý cvičenec taekwondo:

Musí:

· umět respektovat své učitele a ostatní cvičence

· respektovat držitele vyšších technických stupňů a poslouchat jejich příkazy

· zdravit všechny uvnitř i vně tělocvičny (dojang)

· mít úctu ke všem lidem

· mít v úctě své rodiče a ostatní členy rodiny

Nesmí:

· svým uměním ublížit ostatním lidem

· předvádět své umění na jakémkoliv místě, které k tomu není určeno

· použít svého umění, případně bojovat mimo místa k tomutu účelu vyhrazená (na ulici, diskotéce, zábavě, atd. ...), není-li přímo hroženo jeho zdraví nebo život, nebo zdraví či život jeho nejbližších, nebo osob, které pomoc nevyhnutelně potřebují. Použitá obrana nebo způsob boje musí být adekvátní danému útoku

· hovořit nahlas uvnitř dojang v průběhu tréninku

· nosit na trénink předměty, které by mohly ohrozit zdraví ostatních cvičenců, nebo omezit jeho vlastní pohyblivost (dlouhé nehty, hodinky, náramky, řetízky, náušnice apod.)

· přeceňovat své síly v průběhu tréninku či mimo něj

Je povinen:

· nosit na trénink čistý cvičební úbor - tobok

· nosit na každý trénink pásek v barvě odpovídající dosaženému technickému stupni

· nosit na trénink svůj průkaz cvičence, případně licenci a na požádání učitele mu je předložit

· pravidelně platit příspěvky, aniž by mu to muselo být připomenuto

Má právo:

· trénovat a využívat pomůcek určených k tréninku pod vedením svých učitelů a trenérů

· požádat své učitele a trenéry o radu či pomoc, po složení příslušné zkoušky získat odpovídající technický stupeň

· účastnit se všech akcí pořádaných naším klubem a Českým svazem TKD WTF

Zdroj: http://www.taehantkd.com/cz/o-taekwondo.html